ILN  ukmerge

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kartu su partneriu - Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą

,,Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“

Projekto tikslas

Stiprinti vaikų psichinę sveikatą, emocinę gerovę, sudarant sąlygas kokybiškam emociniam ugdymui.

Uždavinys:

Aprūpinti mokyklų sveikatos kabinetus veiksmingomis metodinėmis priemonėmis.

Projekto trukmė

 2022 m. rugpjūčio 18 d.  – 2023 m. rugpjūčio 18 d.

Projekto vertė -231 135,86 Eur

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos

EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 193 876, 76 Eur

 

Savivaldybės biudžeto lėšos - 37 259,10 Eur

 

Finansavimo šaltiniai

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos.