Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Už ES projekto lėšas mokykla gavo mokymo įrangos ir mokymo priemonių 1–4 klasėms už  2 666,84 Eur., o 5–8 klasėms už 4 398,35 Eur.

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir tecnologinių mokslų priemonėmis“ mokykloms, vykdančioms pradinio ir vidurinio ugdymo programą, pristatytos 1-4 klasių ir 5-8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės. Siekiant mokytojams sėkmingai taikyti šias priemones pamokose, yra sukurti dalyko „Pasaulio pažinimas“ veiklų aprašai pradinėms klasėms (www.vedlys.smm.lt) Taip pat pateikiama metodinė medžiaga - pamokų veiklų aprašai 5-8 klasių mokytojams ( biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, matematikos ir informacinių technologijų pamokų aprašai).

Projekto duomenų svetainėje „Vedlys“ www.vedlys.smm.lt pateikiamas pristatytų priemonių sąrašas.

Apie projektą galima pasiskaityti duomenų perdavimo sistemoje „Vedlys“ (www.vedlys.smm.lt).