VIZIJA

Inovatyvi, atvira bendruomenei, šiuolaikiška ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ugdymą ir atverianti plačias galimybes kiekvieno vaiko saviraiškai.

MISIJA

Mokykla, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko galimybes ir lūkesčius, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą.

VERTYBĖS

  • Geri bendruomenės narių santykiai;
  • Mokėjimas mokytis visą gyvenimą; 
  • Saugumas;
  • Atsakingumas;
  • Susitarimų laikymasis.