Pokyčių mokykla, teikianti visas tobulėjimo galimybes kiekvienam mokiniui ir mokytojui.

MISIJA

Įgyvendindama ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazija kiekvienam suteikia galimybę ugdymo(si) lūkesčių pasiekimui, saviraiškai ir asmenybės brandai.

VERTYBĖS

Puikūs bendruomenės narių santykiai, stiprus identitetas, geranoriškumas ir supratingumas, tobulėjimas, atsakingumas.