2022 metai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022-03-31

Biudžeto vykdymo 2022-03-31 ataskaitų rinkinys

2021 metai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-12-31

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-09-30

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-06-30

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-03-31

Biudžeto vykdymo 2021-12-31 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2021-09-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2021-06-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2021-03-31 ataskaitų rinkinys

2020 metai

Biudžeto vykdymo 2020-12-31 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2020-09-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2020-06-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2020-03-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020-12-31

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020-09-30

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020-06-30

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020-03-31

2019 metai

Biudžeto vykdymo 2019-12-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019-12-31

Biudžeto vykdymo 2019-03-31 ataskaitų rinkinys

2018 metai

Biudžeto vykdymo 2018-12-31 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2018-06-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2018-03-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2018-09-30 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2018-06-30 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2018-03-31 ataskaitų rinkinys

 

2017 metai

 

Biudžeto vykdymo 2017-09-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2017-06-30 ataskaitų rinkinys

 Biudžeto vykdymo 2017-03-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2017-03-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2017-06-30 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2017-09-30 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2017-12-31 ataskaitų rinkinys

 

2016 metai

Biudžeto vykdymo 2016-09-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2016-06-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2016-03-31 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2016-12-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2016-09-30 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2016-06-30 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2016-03-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2016-12-31 ataskaitų rinkinys

Finansinių 2016-12-31 ataskaitų rinkinys (1)

2015 metai

Biudžeto vykdymo 2015-12-31 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2015-09-30 ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo 2015-06-30 ataskaitų rinkinys

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis 2015-12-31 sąskaitų planas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2015-12-31 ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2015-12-31

Aiškinamasis raštas prie 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinių ataskaitų 2015-12-31 rinkinys

Finansinių ataskaitų 2015-09-30 rinkinys

Finansinių ataskaitų 2015-06-30 rinkinys

2014 metai

PeriodasAtaskaita
1 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
2 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
3 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
4 ketvirtis Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Veiklos rezultatų atskaita

2013 metai

PeriodasAtaskaita
1 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
2 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
3 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
4 ketvirtis Finansinės būklės ataskaita
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita

2012 metai

PeriodasAtaskaita
1 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
2 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
3 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
4 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį
ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita:
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas

2011 metai

PeriodasAtaskaita
1 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
2 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
3 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
4 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį
ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita:
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas

 2010 metai

PeriodasAtaskaita
1 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
3 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
4 ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas