ILGALAIKIAI TIKSLAI 2020-2022 METAMS

  • Užtikrinti kiekvieno mokinio poreikius atitinkantį ugdymą;
  • Skatinti iniciatyvumą kuriant bendruomeniškesnį gyvenimą;
  • Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo aplinkas.