PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ DĖSTOMAS DALYKAS
Vilma Račkauskienė Lietuvių kalba,rusų kalba
Vitalija Čyvienė Lietuvių kalba
Rasa Kuliavaitė Lietuvių kalba
Marytė Talalienė Rusų kalba, technologijos
Dalius Stašelis Biologia, Gamta ir žmogus, Žmogaus sauga
Irena Micienė Fizika
Sigitas Lapka Istorija, teisė, pilietiškumo pagrindai
Zinaida Astrauskaitė Geografija, tikyba
Rita Jovaišienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Daiva Karaliūnienė Muzikos mokytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo meninės raiškos mokytoja
Egidijus Barčys Kūno kultūra
Ingrida Bikulčienė Muzika
Vaida Balnytė Priešmokyklinė grupė, dailė
Aldona Ruzienė Pradinės klasės
Asta Pauliukienė Pradinės klasės
Leokadija Talalienė Pradinės klasės
Vaiva Šidlauskienė Pradinės klasės
Violeta Grigaliūnienė Anglų kalba
Giedrė Makavičienė Anglų kalba
Ramutė Dubrovskienė Matematika
Alvydas Gigaliūnas Technologijos
Rita Lingienė Chemija
Inga Andrašiūnienė Etika, ekonomikos pagrindai
Rita Ginaučienė Matematika, informacinės technologijos
Edita Ciemnolonskienė Žmogaus sauga
Daiva Skirmantienė Mokytojo padėjėja